Atonik rastlinný stimulátor 100 ml

Prípravok Atonik je rastlinný stimulátor vo forme postreku. Stimuluje zakoreňovanie, klíčenie, rast, kvitnutie aj úrodu. Urýchľuje vstrebávanie mikroprvkov a hnojiva.

 • stimuluje rast a obranyschopnosť
 • vhodný aj ako stimulátor zakoreňovania
 • podporuje účinok hnojív
 • vhodný pre regeneráciu rastlín

9,90 

Zakúpením získate 50 vernostných lístkov!

Možnosti dopravy

Atonik rastlinný stimulátor

Pôsobenie prípravku

Charakteristika a pôsobenie prípravku ATONIK® je rastlinný stimulátor, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline.

Aplikáciou prípravku ATONIK® sa v rastlinách navŕši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín. Tento efekt podporuje rýchlejšiu syntézu všetkých životne dôležitých substancií (bielkoviny, tuky, cukry, enzýmy) pre zdravý rast a vývoj rastliny. Zrýchľuje sa látková výmena, chemické procesy prebiehajú dokonalejšie. Obranný systém rastliny reaguje rýchlejšie na rôzne podnety. Rýchlejší metabolizmus vytvára väčší dopyt po živinách a preto má rastlina tendenciu živiny „hľadať“. Vytvára sa bohatšia koreňová sústava pomocou ktorej dokáže rastlina prijímať živiny oveľa intenzívnejšie.

Všeobecne po aplikácii prípravku ATONIK® narastie schopnosť rastliny prijímať živiny (minerály) z pôdy a hlavne z listovej plochy. Preto je výhodné aplikovať ATONIK® v TM s kvapalnými listovými hnojivami bohatými na mikroelementy.

ATONIK podporuje:

 • rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien (lepšia energia klíčivosti)
 • lepšie zakoreňovanie a intenzívny rast
 • tvorbu kvetných orgánov
 • opelenie a oplodnenie
 • väčšiu násadu plodov
 • predĺženie vegetačnej doby
 • vyššie úrody, lepšiu kvalitu a skladovateľnosť
 • transport asimilátov
 • tvorba asimilátov
 • príjem živín

ATONIK obmedzuje:

 • predčasný odpad plodov
 • poškodenie plodín chorobami a škodcami
 • vplyv extrémnych podmienok na rast a vývoj
 • prejavy fototoxických účinkov na kultúrne rastliny
 • presadzovací šok pri výsadbe priesad

Vďaka svojmu zloženiu ATONIK® po vniknutí do systému rastliny na krátku časovú jednotku deaktivuje vápnik (ktorý je síce veľmi potrebný, ale svojím chemizmom blokuje príjem ostatných živín), vďaka čomu má rastlina zvýšenú schopnosť prijímať ostatné makro a mikroelementy (preto sa odporúča aplikovať ATONIK® spolu s mikroelementárnym listovým hnojivom).

Krátko po prijatí týchto živín sa „vápnikový cyklus“ vráti do pôvodného stavu. ATONIK® má výrazný protistresový účinok. Ten sa prejavuje rýchlejšou regeneráciou rastliny po ľubovoľnom strese (sucho, teplo, chlad, poškodenie chorobami, poškodenie škodcami, poškodenie fytotoxicky pôsobiacim pesticídom resp. hnojivom). Zároveň rastliny lepšie odolávajú stresovým podmienkam.

Rastliny ošetrené prípravkom ATONIK® sú v lepšej kondícii a majú vyššiu prirodzenú odolnosť proti chorobám, pretože sa stimuluje činnosť obranného mechanizmu. Zvyšuje sa schopnosť tvorby, transportu a ukladania asimilátov v zásobných orgánoch rastlín. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššiu kvalitu plodov a lepšiu skladovateľnosť. Stimulačný účinok sa prejavuje aj pri zakoreňovaní odrezkov a klíčení semien.

Kedy aplikovať postrek?

Prípravok Atonik používajte maximálne štyrikrát počas jednej vegetačnej sezóny. Po aplikácii je vhodné použiť hnojivo s obsahom mikroprvkov, ako je Kristalon kryštalické hnojivo pre izbové rastliny či Karanimba Mikro. Najlepšie je hnojivo aplikovať postrekom na listy (v slabšej koncentrácii). Na rastliny, ktoré sú v procese regenerácie, alebo sú oslabené, je vhodné použiť po postreku Atonik hnojivo Stimulátor rastu Rosteto.

Ako namiešať postrek Atonik na izbové rastliny?

Na aplikáciu postreku budete potrebovať:

 • úplne čistý prázdny rozprašovač
 • 1 ml postreku na 1 l čistej vody

Postup miešania je nasledovný:

 1. V polovici objemu rozprašovača zmiešajte vodu so saponátom na riad. Voda by mala byť izbovej teploty, nemala by byť ani veľmi studená, ani veľmi horúca. Poriadne saponát vo vode rozmiešajte.
 2. Postrek vo fľaške premiešajte a nalejte do rozprašovača, ktorý ste predtým naplnili do polovice. Dolejte čistou vodou.
 3. Aplikujte podľa potreby na vrchnú aj spodnú stranu listov poliatych rastlín.

Ako namiešať postrek Atonik na iné rastliny?

Plodina Účel použitia Do x litrov (na m2) Ochranná doba v dňoch
Rajčiak Stimulácia úrody 5 ml/ 5l /100 m2 10 dní
Paprika Stimulácia úrody 5 ml/ 5l /100 m2 10 dní
Zemiaky Stimulácia úrody 5 ml/ 5l /100 m2 AT
10 ml/ 5l /100 m2 AT
Vinič Stimulácia úrody 10 ml/ 10l /100 m2 14 dní
Klinčeky Stimulácia zakoreňovania 3,3 ml/ 1l 3 dni
Semená kvetov a zeleniny Stimulácia klíčenia 2,5 – 5 ml/ 10 l 3 dni

Termín aplikácie

REPKA OLEJNÁ – stimulácia úrody a zníženie prejavu fytotoxických účinkov herbicídov. ATONIK® ovplyvňuje rast a celkový vývoj rastlín. Prvá dávka obmedzuje vplyv stresu, ktorý bol spôsobený prezimovaním, zrýchľuje regeneráciu rastlín na jar, ovplyvňuje vetvenie a rozkonárenie repky, stimuluje kvitnutie a násadu šešulí. Druhá dávka pozitívne podporuje procesy opelenia a oplodnenia. Zvyšuje a udržiava násadu šešúľ. Mierne predlžuje, ale najmä zlepšuje a zdokonaľuje proces asimilácie v rastline.V konečnom dôsledku zvyšuje výnos semien a ich kvalitu (obsah oleja), čím podstatne vplýva na ekonomiku pestovania.

Ako nosné médium možno pri postreku namiesto vody použiť DAM. Používa sa v nasledovných dávkach:

V štádiu BBCH 25 – 33. Odporúčaná aplikácia ako TM s jarným insekticídnym ošetrením proti krytonosom. Odporúčaná dávka vody 300 – 500 l/ha. Ak však na jar vykonávate herbicídne ošetrenia herbicídmi (STARANE 250 EC, TOMIGAN, resp. LONTREL 300 SL, CLIOPHAR 300 SL), odporúčame aplikovať ATONIK ako TM s uvedenými herbicídmi, najmä na zníženie fytotoxických prejavov na repke.

V štádiu BBCH 50 – 57. Pred kvitnutím počas tvorby kvetných pupeňov v TM s insekticídnym ošetrením proti blyskáčikom resp. šešuľovým škodcom. Odporúčaná dávka vody 300 – 500 l/ha. Pri leteckej aplikácii je dávka vody 100 l/ha.

SLNEČNICA – stimulácia úrody ATONIK® ovplyvňuje rast a celkový vývoj rastlín. Vplyvom stimulátora ATONIK® sa dokonalejšie vyvíjajú orgány opelenia a oplodnenia. Jeho výrazným prínosom je zdokonalenie a zvýšenie efektivity procesu opelenia a oplodnenia. Nedostatočné opelenie a oplodnenie sú pri slnečniciach významnými faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú výšku úrody. ATONIK® zvyšuje a udržiava násadu semien. Mierne predlžuje, ale najmä zlepšuje a zdokonaľuje proces asimilácie v rastline. V konečnom dôsledku zvyšuje výnos semien a ich kvalitu (obsah oleja), čím podstatne vplýva na ekonomiku pestovania.

V štádiu BBCH 21-29, v štádiu odnožovania. Možno aplikovať aj v TM s herbicídom.
Od štádia BBCH 31-32 (štádium steblovania) až do BBCH 49 – 51 (štádium klasenia). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom, s fungicídom, alebo insekticídom.

KLINČEKY – stimulácia zakoreňovania Odrezky klinčekov pripravené bežným spôsobom máčajte v roztoku prípravku ATONIK® o koncentrácii 0,33% po dobu 12 hodín pri teplote 15 – 20 C. Po máčaní je odrezky potrebné opláchnuť vodou. Takto ošetrené odrezky klinčekov sú pripravené na výsadbu. ATONIK® pozitívne ovplyvňuje zakoreňovanie a počiatočný rast.

CUKROVÁ REPA – stimulácia úrody a zníženie prejavu fytotoxických účinkov herbicídov ATONIK® je potrebné použiť 2-3x počas sezóny. V praxi je potrebné robiť zvyčajne 3 postemergentné aplikácie herbicídov proti burinám. Každý herbicídny zásah spôsobuje rastlinke cukrovej repy šok. Intenzita šoku závisí od použitých dávok prípravkov, priebehu počasia, predchádzajúceho poškodenia škodcami atď.. ATONIK® je vhodné použiť spolu s druhým a tretím postemergentným herbicídnym ošetrením. Aplikáciou stimulátora ATONIK® v tomto období, okrem už vyššie spomínaných stimulačných efektov, dosiahneme i antistresový účinok. ATONIK® pomáha rastlinám lepšie a rýchlejšie sa vysporiadať s týmito nepriaznivými vplyvmi. ďalším vhodným aplikačným termínom je použitie spolu s prvým fungicídnym ošetrením. Aplikácia stimulátora ATONIK® v tomto období priaznivo vplýva na výšku úrody, zdravotný stav porastu i na zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov cukrovej repy – cukornatosť, výťažnosť, technologická kvalita. Vzhľadom na to, že má veľmi dobrú miešateľnosť, môžu ho pestovatelia cukrovej repy pridávať do herbicídnych, fungicídnych či insekticídnych zásahov.

ZEMIAKY – stimulácia úrody ATONIK® ovplyvňuje rast a vývoj rastliny, zvyšuje úrodu a veľkosť plodov. Pomer veľkosti frakcií posúva smerom k väčším plodom. Výskyt malých plodov je minimálny.
V štádiu DC 20-35 (neskoršie štádium tvorby výhonkov a stoniek až štádium predlžovacieho rastu). Rastliny zemiaku majú výšku 10-15 cm. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením.
V štádiu DC 40-55. (štádium uzatvorenia porastu až do kvitnutia). Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka vody 300 – 600 l/ha. Pri TM dávku vody prispôsobte kombinačnému partnerovi.

VINIČ – stimulácia úrody ATONIK® ovplyvňuje rast a vývoj viniča, zvyšuje nasadzovanie plodov, cukornatosť a výlisnosť.
Odporúčané varianty dávkovania:
Variant 1.
Delená aplikácia 2 x 1 l
1 aplikácia: V štádiu 15 – 19 (od fázy jasne viditeľných a zväčšených zárodkov súkvetí až do fázy pred kvitnutím).
2 aplikácia: V štádiu 31 – 33 (od štádia veľkosti hrášku do začiatku uzatvárania strapcov).
Každú z aplikácií je možné zosúladiť s fungicídnym, alebo insekticídnym ošetrením vykonávaným v približne rovnakom termíne.

Variant 2.
Delená aplikácia 4 x 0,5 l
1 aplikácia: V štádiu 09 – 12 (fáza 2 – 6 rozvinutých listov).
2 aplikácia: V štádiu 15 – 19 (od fázy jasne viditeľných a zväčšených zárodkov súkvetí až do fázy pred kvitnutím).
3 aplikácia: V štádiu 25 – 27 (od fázy konca odkvitania po nasadzovanie plodov).
4 aplikácia: V štádiu 31 – 33 (od štádia veľkosti hrášku do začiatku uzatvárania strapcov).
Každú z aplikácií je možné zosúladiť s fungicídnym, alebo insekticídnym ošetrením vykonávaným v približne rovnakom termíne.

KUKURICA – stimulácia úrody ATONIK® ovplyvňuje rast a vývoj rastlín. Zvyšuje úrodu a jej kvalitu.
1 aplikácia: V štádiu BBCH 24-26, v štádiu 6 až 10 listov.
Používa sa samostatná aplikácia. Možno aplikovať aj v TM ak aplikáciu zosúladíte s postemergentným herbicídnym ošetrením alebo s prihnojovaním kvapalným hnojivom.

SEMENÁ KVETÍN A ZELENINY – stimulácia klíčenia Semená máčame v roztoku prípravku ATONIK® o koncentrácii 0,025-0,05% po dobu 6 – 8 hodín. Po skončení procesu máčania semená necháme voľne oschnúť. Po oschnutí ich vysievame. ATONIK® pozitívne ovplyvňuje klíčivosť semien a poľnú vzchádzavosť.

Navrhované dávkovanie pre univerzálne použitie Z povahy prípravku a z mechanizmu účinku prípravku vyplýva metodický pokyn pre aplikáciu ATONIKU nasledovne.
Jedna aplikácia pred kvetom (resp. pred násadou plodov) a jedna aplikácia po kvete (resp. pred násadou plodov). Okrem toho je možné aplikovať ATONIK zvyčajne ešte raz.
Aplikácia nasleduje o 10-18 dní po druhej aplikácii.
Toto je pravidlo pre aplikáciu v prípade, že nie je možné dodržať presné aplikačné termíny podľa jednotlivých plodín.
Obvyklé dávky sú:
– pri dvoch aplikáciách 2 x 0,6 l/ha. Prvá aplikácia približne 10-7 dní pred kvetom (resp. pred násadou plodov), druhá aplikácia 7-10 dní po kvete (resp. po násade plodov).
– pri troch aplikáciách 3 x 0,5 l/ha. Prvá aplikácia približne 10-7 dní pred kvetom (resp. pred násadou plodov), druhá aplikácia 7-10 dní po kvete (resp. po násade plodov).
Tretia aplikácia 10-14 dní po druhej aplikácii.

VÝSEV RAJČIAK, PAPRIKA, UHORKY – stimulácia úrody ATONIK® ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, nasadzovanie plodov, veľkosť plodov a ich kvalitu.
Prípravok používajte v nasledovných dávkach:
Delená aplikácia
1 aplikácia: po výsadbe vo fáze 2-4 pravých listov. Odporúčaná dávka vody 300 – 500 l/ha.
2 aplikácia: na začiatku butonizácie (tvorba kvetných pupeňov) až do začiatku kvitnutia. Odporúčaná dávka vody 300 – 500 l/ha.
3 aplikácia: 14 dní po kvitnutí. Odporúčaná dávka vody 400 – 600 l/ha.
4 aplikácia: 14 – 21 dní po tretej aplikácii. Odporúčaná dávka vody 400 – 600 l/ha.

VÝSADBA RAJČIAK, PAPRIKA, KORENINOVÁ PARIKA, UHORKY – stimulácia úrody ATONIK® ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, nasadzovanie plodov a ich kvalitu.
Prípravok používajte v nasledovných dávkach:
Delená aplikácia
1 aplikácia: po výsadbe vo fáze 2-4 pravých listov. Odporúčaná dávka vody 300 – 500 l/ha.
2 aplikácia: na začiatku butonizácie (tvorba kvetných pupeňov) až do začiatku kvitnutia. Odporúčaná dávka vody 300 – 500 l/ha.
3 aplikácia: 14 dní po 2.aplikácii. Odporúčaná dávka vody 400 – 600 l/ha.
4 aplikácia: 14 dní po tretej aplikácii. Odporúčaná dávka vody 400 – 600 l/ha.

Pripravované registrácie
Melón vodový, melón cukrový, cukina, tekvica, cibuľa, cesnak, mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, kapusta, kel, kaleráb, chren, jahody, egreše, ríbezle, jadroviny, kôstkoviny, jačmeň, hrášok, fazuľa, sója, svícník, trávnik, okrasné kvetiny, okrasné dreviny.

Účinná látka v postreku

 • 2 g/l p-nitrophenolate t.j. 2-nitrofenolát sodný
 • 3 g/l sodium o-nitrophenolat t.j. 4-nitrofenolát sodný
 • 1 g/l sodium 5-nitroguaiacolate t.j. 5-nitroguajakolát sodný

Zásady aplikácie postrekov na izbové rastliny

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Medzi aplikáciou rôznych druhov postrekov dodržíme aspoň 3-dňový rozostup.

Postrek aplikujeme na poliate rastliny.

Rastlinu nastriekame z oboch strán listov. Aplikujeme dostatočné množstvo postreku, aby boli listy celé mokré.

Nikdy nestriekame na rastlinu, keď na ňu svieti slnko. Takisto ju po aplikácii postreku umiestnime do polotieňa alebo tieňa. Je vhodné rastliny striekať večer.

Tri dni po postriekaní rastliny by na ňu nemalo pršať ani by sme jej nemali rosiť listy, aby sa neznížila účinnosť postreku.

Postreky aplikujeme v dobre vetranej miestnosti alebo vonku.  Pri aplikácii postreku je potrebné mať na sebe ochranné rúško a rukavice.

Chemický postrek vydrží zarobený 2 mesiace, skladujeme ho pri izbovej teplote na tmavom mieste.

Pri aplikácii postreku dbáme na to, aby v miestnosti neboli domáce zvieratá alebo akvárium. Po aplikácii postreku tiež umiestnime rastlinu mimo dosahu domácich zvierat a detí.

Chemické postreky aplikujeme len na elimináciu škodcov, nie preventívne.

Objem: 100 ml

Veľkosť balenia

100 ml

Spôsoby doručenia

Osobný odber v Bratislave, Kuriér na adresu, Packeta / Zásielkovňa

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Show only reviews in Slovenčina (0)

Pridajte prvú recenziu pre “Atonik rastlinný stimulátor 100 ml”

atonik rastlinny stimulator postrek na rastliny
Atonik rastlinný stimulátor 100 ml
Zakúpením získate 50 vernostných lístkov!